Želite vedeti, ne samo koliko imate dnevnega prometa temveč tudi kolikšen je vaš čisti dobiček in to vsak dan!?

Želite vedeti, ne samo koliko imate dnevnega prometa temveč tudi kolikšen je vaš čisti dobiček in to vsak dan!?

Vsi vemo, da vsako podjetje in vsak podjetnik pričenja nov posel z namenom zaslužiti več kot je vložka v posel.

Prepričan sem, da ste do sedaj imeli možnost slišati gostinca, da govori o dnevnem, mesečnem prometu.. nato kod iz topa izstrelijo, koliko od tega je strošek pijače in koliko ostane za  ostale stroške.

Za tem sledi naštevanje koliko mesečno odvajajo za plače, prispevke DDV in kup njim ne jasnim izdatkom kot je Sazas….

Verjamem, razumemo bistvo!

Mnogi vedo, kaj vse je potrebno plačati, kako le ne, saj če nič drugega jih spomni poštar s položnicami ali še huje, državni organi kaj hitro osvežijo naš spomin v kolikor smo pozabili odvest DDV, akontacijo davka od dobička….

Na žalost obstajajo primeri, ko posamezniki zaženejo gostinski posel , brez da bi osvojili gradivo in razliko med prihodki in stroški ter med prilivi ter odlivi, da o EBIT niti ne govorimo.

Primer, gostinec dnevno ustvari 1000 EUR prometa, kar v povprečnem mesecu znese 30000 EUR. Recimo, da so njegovi stroški (hrana, pijača, najem prostora, stroški vode, elektrike.., DDV plače, prispevki, SAZAS) 25000 EUR. Njegov zaslužek je mesečno 5000 EUR od katerega je potrebno plačati še davek od dobička v višini 19% (ni za vse enako).

Ko vse izračuna, gostinec lahko reče, da je zaslužil čistega približno 4000 EUR. Kar niti ni slabo, ampak potrebno je ustvariti dnevni promet 1000 EUR.

 

Mnogi gostinci vedo, da je od prodajne cene, recimo piva, 2,5 EUR njegova nabavna cena 1 EUR in ostane 1,5 EUR za vse stroške, vendar je malo gostincev, ki vedo koliko v resnici ostane od teh 1,5, EUR brez, da bi porabili veliko časa s preračunavanjem ali pri svojem računovodskem servisu.

Vse bi bilo dobro, če ne upravljanje s takimi številkami v realnem času ne bi vplivalo na slabe odločitve, preveliko zadolževanje, ne zmožnost plačila tekočih obveznosti, itd.

Kaj pravite na to, po vsem tem naštevanju, da lahko programsko orodje z enim klikom prikaže vse kar želite vedeti in to v realnem času?

Kaj pravite na program v katerega v naprej vnesete vse vaše znane stroške (najemnine, plače zaposlenih, prispevke, stroške komunalij, skupne letne stroške deljene po mesečnem ključu, kakor tudi predvidene prihodke temelječ na pogodbah z dobavitelji) in vam dnevno izračuna razliko v ceni po nabavni kot po prodajni ceni, DDV-ji, itd

Torej z enostavnimi besedami, program, ki na en klik prikaže vaš dejanski zaslužek!?

Si želite takšnega pomočnika?

Pokličite nas ali nam pišite če želite podrobneje spoznati program, ki je ob enem tudi vaš finančni svetovalec.