Naročila & Povratne informacije

REŠITE VSE SVOJE IZZIVE

Več tiskalnikov


Neomejeno število tiskalnikov po proizvodnih enotah, Vi opredeeljujete kaj in koko se tiska ter v katerem delu proizvodne enote, kako so sinhronizirani, kateri tiskalnik tiska v kateri pisavi in velikosti…

Zasloni za naročila


V proizvodne enote (kuhinja, picerija …) namestite zaslone, na katerih bodo vsa naročila pregledno zabeležena. Ob zaključku priprave naročila o tem preko zaslona obvestiti natakarja, na voljo vam je še mnogo drugih možnosti.

Mobilno naročanje


Vzpostavite sistem mobilnega naročanja s pomočjo tablic, povečajte dobiček, zmanjšajte potrebo po velikem številu osebja, dvignite kakovost storitev in pohitrite proces od naročila do računa!

Opombe


Komunikacija med oddelki se izvaja s pomočjo opomb, ki so lahko v naprej opredeljene, lahko se enostavno narišejo ali napišejo ter pošljejo na tiskalnik ali zaslon…

PREPREČITE ZLORABE

Različiti načini izpisa naročil
Ne glede na to, ali uporabljate klasičen način določanja hoda (črta) ali boste prepustili programu, da določi, katera jed je kateri hod, mi podpiramo vse načine izpisa naročil.
Prenos Naročil
Z enim klikom prestavite celotno naročilo ali le del naročila z mize na mizo. Seveda s popolno evidenco vseh aktivnosti.
Pošiljanje sporočila na tiskalnike
Pošljite sporočilo na tiskalnik ali na več tiskalnikov, neodvisno od naročila. Nadzorovana komunikacija med osebjem preko sistema nikoli ni bila enostavnejša!
Čas priprave
Opredelite povprečen čas priprave jedi in spremljajte ali proizvodne enote spoštujejo ta čas, kakor tudi morebitna odstopanja.

POVRATNE INFORMACIJE

Elegantne rešitve, kako prenesti povratno informacijo iz proizvodnih enot (kuhinja, picerija, žar,…) do osebe, ki je naročilo pripravila.

Ne samo, da bo z vizualnim ali zvočnim signalom o pripravljenem naročilu obveščena oseba, ki je naročilo izdala z vizualnim ali zvočnim signalom, tudi proizvodne enote bodo s tem imele vpogled, katera naročila so v zaostanku, ali jih je potrebno uskladiti …

Možnost povratne informacije je primerna za spremljanje priprave posamezne jedi. Posebna poročila bodo prikazala povprečen čas priprave, najkrajši in najdaljši čas priprave, …

 Spremljajte delo proizvodnih enot s 100 % natančnostjo, preprečite zlorabe in

lenarjenje!

MOŽNOSTI POVRATNIH INFORMACIJ

Čitalec črtnih kod


Ko je naročilo pripravljeno, proizvodni oddelek samo skenira črtno kodo z naročila, program pa v nadaljevanju obdelal to povratno informacijo. Brez drage opreme, brez porabe časa, brez zahtevnih sistemov in podobnega.

Zaslon ali tablica


Naročila se nalagajo na ekran ali na tablico v vrstnem redu, kot so bila sprejeta. Proizvodni oddelek enostavno s klikom na posamezno naročilo sporoči, da je jed pripravljena.