Mobilno & Terensko delo

MOBILNO NAROČANJE

Lokali, ki omogočajo mobilno naročanje in izdajo računov ustvarijo do 30% več prihodka od tistih, ki se poslužujejo klasičnega sprejema naročil in izdaje računa.

Povečajte obseg Vašega poslovanja, kakor tudi produktivnost zaposlenih. Povečajte zasedenost mize, saj ni več izgub  v procesu od naročanja do izdaje računa.

Nekaj prednosti

  • enostavno delo
  • zmanjšanje števila osebja
  • zmanjšuje prazen hod in privarčuje čas
  • do 50 % boljša izkoriščenost vsakega mesta
  • sprejem naročil na samem kraju povečuje produktivnost
  • izdaja računa na samem kraju zmanjšuje možnost napak
  • delitev računa na več računov na samem kraju je enostavnejše
  • s tablico je dodajanje posebnosti in opomb k naročilu enostavnejše
  • tablica omogoča risanje opomb

POVEČAJTE PRODUKTIVNOST

Isti uporabniški vmesnik


Nič več navajanja na različne uporabniške vmesnike za prenosne ali stacionarne terminale. Povsod je isti program z istim uporabniškim vmesnikom.

Mobilni izpis


Tiskajte račune z prenosnim tiskalnikom na samem kraju. Podprte so vse kombinacije in vse vrste računov, kot na stacionarnem tiskalniku.

Povratna informacija


Ker ste mobilni, naj Vas proizvodna enota (kuhinja, točilnica…) preko sistema obvesti, da je Vaše naročilo pripravljeno…

TERENSKO DELO

Program je možno uporabljati tudi za naročanje in prodajo na terenu, brez neposredne povezave s centralnim strežnikom.

Kupi

NADZOR TUDI KO SO NA DOSTAVI

Izdaja računa


Izdaja računa s tablice na tiskalnik z vsemi možnostmi, na katere ste se navadili. Večurna avtonomija dela brez električne energije.

Evidenca prihoda


Zabeležite delovni čas zaposlenih tudi ko so na terenu! Z uporabo biometrije izničite možnost prevar…

Centralizacija podatkov


Centralizirajte podatke iz vseh mobilnih naprav v en edinstveni poslovni sistem!