MOŽNOSTI, KI SO ZA VAŠE DELO PREDNOST

V današnjem svetu hitre prehrane je poudarek na hitrosti in zanesljivosti programske rešitve. Dodatne možnosti, ki Vam jih ponuja program, imajo velik pomen za pohitritev Vašega dela in s tem povečanje Vašega zaslužka!

Tehtnica


Povezava med tehtnico za sipke proizvode in programom omogoča večjo natančnost in izniči možnost napak, do katerih lahko pride pri ročnem vnosu količin.

Zasloni


Izpostavite vašo ponudbo in menije na digitalnem zaslonu, postavljenem tako, da je viden vsem. Ročno pisanje ponudb in cen je zdaj preteklost. Na zaslonih lahko poleg ponudb izpostavite tudi Vaša reklamna sporočila. Možnosti so omejene le z vašo domišljijo…

Črtna koda


Med naročilom in izvedbo naročila ne sme preteči več časa kot ste ga predvideli. Uspešno spremljanje je dovolj, da na vsako naročilo natisnete črtno kodo in jo ob izdaji računa skenirate!

Display za kupca


Ne izgubljajte čas z pojasnjevanjem, kakšen znesek mora kupec poravnati. Enostavno rešite to težavo s postavitvijo displaya na mesto, kjer je kupcu viden. Naš program bo poskrbel, da bo prikaz v jeziku kupca.

Klicanje kupca

Razvrščanje naročil po zaporedju prejema je velik izziv, ravno tako klicanje kupcev, ko je jed pripravljena. Poenostavite delo z našim sistemom. Ne glede na to, ali uporabljate pozivnike, ki jih dodeljujete gostom po vrstnem redu, ali uporabljate zaslone za prikaz številke naročila in gostje to primerjajo s številko na računu, se s težavami ne boste več srečevali.

Osnovne opcije

Poleg opcij, prilagojenih vrsti Vašega lokala, so v programu vse ostale možnosti, kot so: vodenje skladišča, evidenc osebja, izdajanje računov s popustom ter še mnogo drugih možnosti.

Kupi

POUDARKI

  • plačilo menija z različnimi davčnimi stopnjami
  • prepoznavanje tablic (za drive-in)
  • spremljanje časa priprave hrane
  • klicanje kupca na različne načine
  • znesek za vračilo
  • in mnogo več